Blog

E-book ZDARMA – Z pohádky do pohádky

E-book ZDARMA – Z pohádky do pohádky

Pohádkový e-book děti prostřednictvím devíti pracovních listů zavede do světa čar a kouzel nejznámějších českých pohádek.   Pracovní listy jsou motivované následujícími pohádkami: Perníková chaloupka. Šípková Růženka. O Koblížkovi. Hrnečku, vař. O neposlušných...

číst více
E-book ZDARMA – Hrátky s vločkami

E-book ZDARMA – Hrátky s vločkami

V jarním krátkém e-booku ZDARMA si můžete stáhnout tři aktivity motivované sněženkou. Děti si prostřednictvím aktivit procvičí základní a doplňkové barvy, počet a čísla do deseti a grafomotorické dovednosti.E-book je ve formátu PDF, jeho stažení bude aktivováno po...

číst více
E-book ZDARMA – Kouzlo Vánoc

E-book ZDARMA – Kouzlo Vánoc

Ve vánočním e-booku ZDARMA na děti čeká osm pracovních listů, díky kterým na děti dýchne čas Vánoc. Děti si prostřednictvím listů procvičí sluchovou analýzu a syntézu, počet do šesti, pojmy malý/velký, grafomotorické dovednosti, zrakovou diferenciaci, prostorové pojmy...

číst více
E-book ZDARMA – Kaštánkohraní

E-book ZDARMA – Kaštánkohraní

V krátkém e-booku ZDARMA si můžete stáhnout tři aktivity motivované sběrem kaštanů. První dvě aktivity vyžadují manipulaci s kaštany, třetí aktivita již ne. Jednotlivé aktivity jsou zaměřené tak, aby každý učitel/rodič aktivitu přizpůsobil věku a schopnostem...

číst více
E-book ZDARMA – Učitelský zápisník 2021/2022

E-book ZDARMA – Učitelský zápisník 2021/2022

E-book ZDARMA obsahuje vše důležité, co potřebují paní učitelky a páni učitelé v mateřské škole k organizaci v průběhu celého školního roku.  V učitelské zápisníku naleznete abecední seznam dětí, seznam dětí podle věku, také si sem můžete poznamenat kontaktní údaje na...

číst více
E-book ZDARMA – Co děláme celý den ve školce?

E-book ZDARMA – Co děláme celý den ve školce?

E-book jednoduchým způsobem prostřednictvím černobílých i barevných obrázků přibližuje rodičům a dětem den v mateřské škole. Paní učitelka si jednotlivé obrázky může vytisknout a využít je jako zdroj informací na nástěnku pro rodiče, může s nimi pracovat s dětmi...

číst více
E-book ZDARMA – Léto kolem nás

E-book ZDARMA – Léto kolem nás

Děti si prostřednictvím letního e-booku, který obsahuje sedm pracovních listů, procvičí počítání do šesti, grafomotorické dovednosti, logické myšlení, zrakovou diferenciaci a geometrické tvary. Děti si nenásilnou formou budou uvědomovat typické znaky léta.E-book je ve...

číst více
E-book ZDARMA – Zmrzlinové hrátky

E-book ZDARMA – Zmrzlinové hrátky

V krátkém letním e-booku ZDARMA naleznete tři aktivity se zmrzlinami, díky kterým si děti procvičí barvy, číslice a počet do deseti a sluchovou diferenciaci. Rodiče nebo učitelé budou k aktivitě potřebovat také tiskárnu, laminovačku, laminovací fólie a nůžky.E-book je...

číst více
E-book ZDARMA – Velikonoční hrátky

E-book ZDARMA – Velikonoční hrátky

Ve velikonočním e-booku ZDARMA na děti čekají tři aktivity s velikonočními kraslicemi.   Aktivity v e-booku jsou rozdělené podle schopností a dovedností děti. Nejmladší děti mohou půlky kraslic k sobě přiřazovat na základě stejné barvy, děti starší k sobě...

číst více