Půjdem‘ spolu do Betléma

190 

Vánoční e-book obsahuje aktivity, které děti seznámí s příběhem narození Ježíše Krista, děti si budou k tradici vytvářet pozitivní vztah, budou se seznamovat s adventními tradicemi a zvyklostmi a rozvíjet estetické cítění a komunikační dovednosti.

 

E-book je určen především pro paní učitelky a pány učitele mateřských škol. E-book obsahuje náměty aktivit v průběhu celého dne, ale také inspiraci pro ranní kruh, pohybovou chvilku a pobyt venku.

Podrobnější popis e-booku najdete níže.

Kategorie:

Popis

Děti prostřednictvím aktivit v e-booku, který obsahuje 93 stran, budou dále rozvíjet konstruktivní dovednosti, prostorové pojmy, orientaci na ploše i v prostoru, logické myšlení, zrakovou analýzu a syntézu, grafomotorické dovednosti, zrakovou diferenciaci, geometrické tvary, barvy a sluchovou diferenciaci. Děti si poslechnou zjednodušený příběh narození Ježíše Krista a zkusí příběh převyprávět.

 

V materiálu naleznete příběh Ježíše Krista a jednoduchou básničku.

 

V materiálu se nachází celá řada pomůcek k vytištění: postavičky z betléma (Ježíšek, Marie, Josef, tři králové, betlém, anděl, pastýři, dvě babičky, pasáček vepřů, ovečky, kráva, kůň, hvězdičky), karty k procvičení prostorových pojmů, betlémské sudoku, betlémské puzzle, betlémská grafomotorika, logické řady, betlémské bludiště, zatoulaný betlém, královské koruny k procvičení geometrických tvarů, sluchové puzzle k procvičení první hlásky ve slově, příběh o narození Ježíše Krista.

 

V e-booku naleznete tři pracovní listy k procvičení  grafomotorických dovedností (horní oblouk), orientaci na ploše a počtu do pěti.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Půjdem‘ spolu do Betléma“